Skip to content

Zwrot towaru

 1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku: 
  a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry. Po uzyskaniu rabatu wynikającego z wartości zamówienia, w przypadku w którym klient dokonuje zwrotu części zakupionego towaru, a wartość pozostawionej część towaru nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania rabatu, klient traci prawo do naliczenia rabatu, a należny na rzecz Klienta zwrot wartości zwróconego towaru rozliczany jest na podstawie cen towaru wskazanych na stronie Internetowej w dacie dokonania zakupu”;
  b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
  c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności tyko na rachunek bankowy.
  a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  b) w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sklep dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podany przez Klienta oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
 4. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (zwrot częściowy), gdy dochodzi do złamania warunków promocji klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalny do wartości pozostawionego produktu na warunkach ogólnych bez uwzględnienia promocji.

Proponowany sposób zwrotu towaru

 1. Wypełnij i wydrukuj  

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, upewnij się, że w Twoim formularzu zwrotu wpisany jest numer konta, na które mamy zwrócić środki.

2. W celu usprawnienia procedury zwrotu przygotuj paragon, który został dołączony do Twojego zamówienia. Nie jest on konieczny, ale przyspieszy realizację zwrotu.

3. Paragon i formularz zwrotu towaru umieść z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub kopercie wysyłkowej.

4. Zamów kuriera i wyślij ją na adres: 

LA MANUEL 
ul. Tuszyńska 63
95-030 RZGÓW

 5. Zwrot płatności nastąpi do 14 dni od doręczenia paczki do naszego magazynu. 

uwaga : koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient